Noul aspect al clădirii liceului
Clădirea liceului la început de drum
Liceul iarna
Școala într-o zi însorită
Coridoarele de care toți ne aducem aminte
O oră de curs
Arbuști plantați de elevi

Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu

Bălan-Harghita

Str 1 Decembrie nr 40/A

Tel/fax 0266 330 958

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

TEMATICA

ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL

ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014

 

Nr crt

TEMATICA

      RESURSE

TERMEN

RESPONSABIL

1

·                   Validarea situatiei școlare după încheierea sesiunii de  corigențe

·                    Aprobarea componenței nominale a comisiilor din unitatea de învătământ

·                    Validarea ofertei de discipline opționale pentru anul școlar 2013-2014

·                    Aprobarea Raportului general privind starea și calitatea învătământului în anul şcolar 2012-2013

·                    Aprobarea planul managerial anual, a tematicii C.P. şi a organigramei

·                    Modificarea şi avizarea Regulamentul Intern

Instruirea personalului didactic si didactic auxiliar  SSM / PSI

 

Raportul comisiei de examene

Resurse umane

ROFUIP

 

Optiunile elevilor/Scheme orare

 

Rapoarte responsabili comisii metodice și

compartimente funcționale

Proiectul de dezvoltare instituțională

 

ROI

Norme PSI şi SSM

 

 

 

 

 

Septembrie

    2013

Director

 

 

Director

 

 

 

Comisia pentru curriculum

 

 

 

Director

 

 

Responsabilii de comisii

 

2

Analiza evaluărilor finale parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor

 • Sprijinirea elevilor cu dificultăti de învătare / risc de abandon scolar, prin programe speciale de recuperare dar şi a consultaţiilor pentru bacalaureat
 • Prezentarea Metodologiei pentru examenele nationale: bacalaureat şi   admiterea în liceu ;

Rapoarte intermediare CEAC

 

 

 

Programul de interventie privind îmbunătătirea

situatiei disciplinare si a situatiei la învătătură

 

 

 

 

octombrie

   2013

Responsabilii C. pt curriculum

CEAC

 

 

Prof de specialitate

 

 

Director

Dirigin’ii anilor terminali

3

·         Analiza activității  educative scolare si extrascolare 

·         Pregătirea concursurilor şi olimpiadelor

·         Discuții privind proiectul planului de școlarizare

Programe de pregătire suplimentară

Noiembrie

2013

Comisia

activităti educative

 

Roman Rodica

4

 • Validarea notelor la purtare mai mici de 7
 • Validarea raportului privind situatia scolară la sfârsitul semestrului prezentată de fiecare diriginte

Criterii elaborate  ISJ

Metodologia de acordare a gradaţieii de merit

în învătământul preuniversitar

Cereri/Rapoarte depuse

Programul CM

Programul activitătilor educative

 

 

 

 

Decembrie

   2013

Directori/Responsabili CM

CP

Consiliul Prof clasei

 

 

Diriginţii

5

 

 • Validarea Raportului privind starea si calitatea învătământului în semestrul I 2013-2014
 • Apecieri sintetice asupra activitătii candidatilor care solicită acordarea distinctiilor si premiilor, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activittii desfăsurate

Raport privind starea si calitatea

învătământului – semestrul I

 

Metodologia de acordare a distinctiilor si

premiilor

 

Ianuarie

 2014

Diriginţii

Consiliul Clasei

 

 

 

 

 

responsabili Comisiilor metodice

6

·                      Pregătirea simulărilor

Calendar

Subiecte

Februarie 2014

Roman Rodica

Keszler Andrei

7

 • Prezentarea opţionalelor  pentru anul scolar 2014-2015

Programe de opţional

Martie 2014

Olah Csaba

8

 • Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor
 • Analiza activităţilor din Scoala altfel….

Situaţia statistică

 

Dovezi ale activităţilor

Aprilie

2014

Ferencz Zoltan

 

Major Laura

9

 • Ziua Natională a educatiei: „Ce (mai) înseamnă educatia?”
 • Stabilirea programului de încheiere festivă a anului scolar 2013-2014
 • Informare privind activitatea Comisiei diriginților

 

Mai

2014

Mereş Erika

 

 

Diriginti

10

 • Validarea situatiei scolară la sfârsitul semestrului al II-lea prezentată de fiecare diriginte si a situaţiei scolare anuale
 • Validarea notelor la purtare mai mici de 7
 • Probleme organizatorice  Bacalaureat, admitere în liceu 2014,corigente.

 

Situatiile prezentate de diriginti   la

sfârsitul semestrului al II-lea

Iunie

2014

Director

 

 

 

Consiliul Clasei

 

 

Director,

Roman Rodica

 

Aprobat în şedinta Consiliului de Administratie în sedinţa din …………………………